Webhotellipakettien käyttöehdot

Ehtojen sitovuus

1. Tämä käyttöehtosopimus muodostuu sitovasti ja toistaiseksi voimassa olevana Euronic Oy/Nettihotelli Internetin omistaman ja ylläpitämän Nettihotelli.fi webhotellipalvelun (myöh. Nettihotelli) sekä palvelun tilaajan tai tilaajan edustaman yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön (myöh. asiakas) välille. Sopimus astuu voimaan asiakkaan tilatessa palvelun joko suullisesti, sähköisesti tai kirjallisesti. Samalla asiakas hyväksyy tämän käyttöehtosopimuksen ja sitoutuu noudattamaan sitä. Mikäli asiakas ei hyväksy tätä käyttöehtosopimusta, hänen ei tule tilata palvelua tai tulee viipymättä ottaa yhteyttä Nettihotelliin jo mahdollisesti tilatun palvelun irtisanomiseksi.

Palvelukuvaus

2. Nettihotelli tarjoaa asiakkaalle kotisivujen ylläpitämiseen tarvittavaa kotisivutilaa ja siihen liittyviä sähköposti-, tiedonsiirto- ja tietokantapalveluita (myöh. webhotellipalvelu) asiakkaan tilaamassa laajuudessa. Webhotellipalvelun hintaan ei sisälly kotisivujen siirtämistä palvelimelle tai palvelimelta pois, kotisivujen suunnittelua tai päivittämistä tai esimerkiksi sähköpostiosoitteiden luomista, vaan nämä jäävät asiakkaan (tai asiakkaan valitseman kolmannen osapuolen) tehtäväksi. Nettihotelli voi kuitenkin tarjota lisähintaisena erilaisia työkaluja lisäpalveluna (esim. Nettisivukone), jolla asiakas voi itse toteuttaa ja päivittää kotisivut webhotellinsa levytilaan.

3. Asiakkaan tekemät tilaukset ovat sitovia ja asiakas on velvollinen maksamaan tilaamansa webhotellipalvelun Nettihotellin ilmoittaman maksuajan mukaisesti (14 pv netto). Tilatut palvelut laskutetaan asiakkaan valinnan mukaisesti joko vuoden ajalta (12 kk) tai kolmen vuoden ajalta (36 kk) kerrallaan, ellei toisin ole ilmoitettu tai asiakkaan kanssa sovittu.

4. Asiakkaalle toimitetaan tilauksen yhteydessä webhotellipalvelun käyttöön ja hallintaan oikeuttava henkilökohtainen pääkäyttäjätunnus ja salasana. Asiakas ei saa luovuttaa tunnusta ja salasanaansa kolmansille osapuolille, poissulkien ne asiakkaan luottohenkilöt, jotka voivat toimia mukana asiakkaan verkko- ja sähköpostipalveluiden kehittämisessä. Asiakas sitoutuu myös pitämään muista asiakastunnukseen liittyvistä mahdollisista käyttäjätunnuksista ja salasanoista hyvää huolta.

5. Webhotellipalveluun voidaan liittää myös verkko-osoite, joka voidaan rekisteröidä asiakkaan nimiin Nettihotellin rekisteröimänä hinnaston mukaan. Vaihtoehtoisesti asiakas voi rekisteröidä verkko-osoitteen itsenäisesti. Lisäksi palvelun yhteydessä voidaan käyttää jo rekisteröityä osoitetta, joka siirretään osoittamaan Nettihotellin palveluun asiakkaan antamin tiedoin tai asiakkaan itsensä toimesta. Rekisteröitäessä suomalaisia .fi-päätteisiä verkko-osoitteita rekisteröinnissä noudatetaan Viestintäviraston vaatimuksia mm. rekisteröintivaatimusten (ei saa loukata olemassa olevia toiminimiä tai tuotemerkkejä) suhteen. Nettihotelli voi kieltäytyä rekisteröimästä osoitteita, joiden rekisteröimistä se ei katso hyväksyttäväksi ja voi ehdottaa vaihtoehtoista osoitetta. Vastuu rekisteröitävän osoitteen lainmukaisuudesta on kuitenkin asiakkaalla itsellään.

6. Kotisivutilan perushintaan kuuluvan palvelun lisäksi asiakas voi tilata haluamiaan lisähintaisia palveluita ilmoitetun hinnaston mukaisesti. Osa lisäpalveluista voi olla kertamaksuun perustuvia (esimerkiksi 'suljetun palvelun uudelleenavaus') ja osa kuukausimaksullisia (esimerkiksi 'lisäsähköpostiosoitteet'). Tilauksissa noudatetaan kunakin ajanhetkenä voimassa olevaa hinnastoa ja maksuehtoa.

Palvelun jatkuminen

7. Ensimmäisen laskutuskauden (12 kk tai 36 kk) jälkeen palvelu jatkuu toistaiseksi samaisen laskutusjakson mitan kerrallaan. Kotisivutilapalvelusta toimitetaan vuosittain tai kolmen vuoden välein lasku, jonka maksamalla toteutetut verkkosivut ja verkko-osoitteeseen liitetyt sähköpostipalvelut säilyvät voimassa. Asiakas vastaa kuitenkin itse verkko-osoitteidensa uusimisesta, mikäli on näin tilauksen yhteydessä valinnut. Ensimmäistä laskutuskautta seuraavien kausien laskut toimitetaan asiakkaalle noin kahta kalenterikuukautta (2 kk) ennen seuraavan laskutuskauden alkua, maksuehdolla 14 pv netto. Näin siksi, koska laskulle ja sen mahdollisille muistutuksille on annettava tietty maksuaika ja Nettihotellin tulee saada suoritus asiakkaalta ennen seuraavan laskutuskauden alkua, jotta Nettihotelli ehtii huolehtia verkkotunnusten uusimisesta ennen niiden umpeutumista. Myöhästyneistä laskuista voidaan periä maksumuistutusmaksuja ja viivästyskorkoa myöhästymisen ajalta. Asiakas myös sitoutuu pitämään Nettihotellin tiedossa ajantasaiset laskutus- ja yhteystietonsa. Uusissa tilauksissa muistutusten jälkeiset mahdolliset maksamattomat saatavamme siirrämme perintätoimistomme perittäväksi, vanhat ensimmäisen laskutuskauden jälkeiset maksamattomat palvelut taas katsotaan irtisanotuiksi ja lopetetaan automaattisesti laskutuskauden päättyessä ellei seuraavan kauden suoritusta ole saatu. Toivomme kuitenkin asiakkailtamme näissäkin tapauksissa erillistä irtisanomista, jotta vältytään turhilta maksumuistutuksilta.

Sopimuksen irtisanominen asiakkaan aloitteesta

8. Asiakas on vapaa päättämään palvelun milloin tahansa maksettuaan ensimmäisen laskutuskauden kattavan maksun kotisivutilasta, mahdollisesti asiakkaalle rekisteröidystä verkko-osoitteesta sekä tilaamistaan lisätoteutuksista ja lisäpalveluista. Palvelun irtisanominen tapahtuu joko suullisesti tai kirjallisesti ottamalla yhteyttä Nettihotelliin. Erillistä irtisanomisaikaa ei edellytetä, mutta irtisanominen tulisi tehdä aina mahdollisimman pian laskutuksen katkaisemiseksi. Nettihotelli asettaa palvelun sulkeutumaan automaattisesti maksetun laskutuskauden loppuun, ellei toisin sovita.

9. Irtisanottaessa palvelu, asiakas on oikeutettu siirtämään hänelle rekisteröity verkko-osoite halutessaan toiselle palveluntarjoajalle, edellyttäen että Nettihotellin kaikki saatavat on suoritettu. Jo mahdollisesti etukäteen maksettua vuokraa kotisivutilasta, julkaisujärjestelmästä tai muista palvelun kustannuksista ei voida hyvittää. Nettihotelli voi, muttei lupaa, säilyttää suljettujen webhotellipalveluiden asiakasdataa tietyn ajan myös maksetun webhotellipalvelukauden päättymisen jälkeen.

Muut palvelun käyttöehdot

10. Asiakas vastaa itse henkilökohtaisten sähköpostiensa, tiedostojensa, salasanojensa ja muiden asiakastunnukseensa liittyvien ominaisuuksien salauksesta. Asiakas vastaa myös itse verkkosivustonsa siirtämisestä palvelimelle tai palvelimelta pois, sähköpostiosoitteidensa luomisesta ja muista toimenpiteistä, jotka eivät suoranaisesti sisälly Nettihotellin tarjoamaan webhotellipalveluun. Asiakas sitoutuu myös puoleltaan pitämään huolta Nettihotellin palvelimille asentamiensa sovellusten tietoturvasta mm. säännöllisin päivityksin, sillä vanhentuneet sovellukset voivat mahdollistaa haittaohjelmien ajon asiakkaan levytilassa ja johtaa erilaisiin tietoturvaongelmiin.

11. Asiakas ei saa jälleenmyydä Nettihotellilta tilaamaansa webhotellipalvelua tai siihen liittyviä lisäpalveluita kolmannelle osapuolelle, ellei toisin ole sovittu. Webhotellitilaukset tulee tehdä aina sen loppukäyttäjän nimissä, jonka käyttöön palvelu tulee, jolloin omat tiedot (esim. kotisivujen suunnittelijana) tulee ilmoittaa teknisen yhteyshenkilön kenttään.

12. Nettihotellin tarjoamaan kotisivutilaan ei ole sallittua asentaa muita kuin kotisivu- ja sähköpostikäyttöön tarkoitettuja ohjelmia. Esimerkiksi IRC- tai vastaaville keskustelupalvelimille kirjautumiseen tai niiden tietoverkkojen käyttämiseen tarkoitettuja ohjelmia, erilaisia julkisia tai suurelle käyttäjäryhmälle tarkoitettuja nettipeliservereitä tai P2P- tai vastaavia tiedostojen levittämiseen tarkoitettuja tiedonsiirtoverkkoja hyödyntäviä ohjelmistoja ei saa palvelimelle asentaa, ellei niiden asentamisesta erikseen ja tapauskohtaisesti ole sovittu. Nettihotellilla on oikeus poistaa mainitunkaltaiset ohjelmat ilman ennakkovaroitusta.

13. Asiakas ei saa sijoittaa webhotellipalveluunsa pornografista tai siveetöntä, rasistista, laitonta, herjaavaa, tekijänoikeuksia tai kuluttajansuojaa loukkaavaa tai muulla tavoin epäilyttävää tai asiatonta materiaalia tai käyttää Nettihotellin tietoverkkoja millään tavalla tällaisen materiaalin esittämiseen, hankkimiseen tai levittämiseen. Nettihotellilla on oikeus poistaa mainitun kaltainen materiaali ilman ennakkovaroitusta ja tarvittaessa päättää asiakassuhde tällöin ilman irtisanomisaikaa. Pidämme oikeuden kieltäytyä hostaamasta myös eroottista materiaalia sisältäviä verkkokauppoja, treffipalveluita sekä nettipokeri ja -kasinosivustoja tai muita uhkapelejä mainostavia sivustoja.

14. Nettihotellin palvelimien käyttö kaikenlaiseen laittomaan toimintaan on ehdottomasti kielletty. Asiakas ei saa lähettää massapostituksia ilman postitusten vastaanottajan lupaa. Pidätämme oikeuden kieltäytyä hostaamasta myös sivustoja, joita mainostetaan roskapostitse. Palvelimia ei saa käyttää muihin verkossa oleviin järjestelmiin tunkeutumiseen tai tunkeutumisen yrittämiseen. Palvelimen sisäiset murtautumiset tai niiden yritykset ja mahdollisten turvallisuusrajoitusten kiertäminen on ehdottomasti kielletty. Nettihotelli on velvoitettu ilmoittamaan kaikista tietoverkon väärinkäytöksistä viranomaisille ja tarvittaessa luovuttamaan asiakastietoja tutkimuksia varten. Asiakkaan velvollisuutena on myös kertoa palvelimista mahdollisesti havaitsemansa tietoturva-aukot Nettihotellille viiveettä.

15. Asiakas sitoutuu myös kunnioittamaan Nettihotellin tai kolmannen osapuolen ohjelmistovalmistajien tekijänoikeuksia ja sitoutuu siihen, ettei toimi missään vaiheessa näiden tekijänoikeuksien vastaisesti. Mikäli asiakkaan tunnukselle asennetaan Nettihotellin tai kolmannen osapuolen toimesta erilaisia ohjelmistoja tai lisäominaisuuksia, asiakkaan tulee toimia näiden lisenssiehtojen mukaisesti koko asiakkuuden ajan.

16. Asiakas on velvoitettu noudattamaan myös kaikilla muilla tavoin Suomen lakia ja hyviä tapoja toimiessaan Nettihotellin tarjoaman palvelun avulla. Asiakas on velvollinen vastaamaan täysimääräisesti kaikista vahingoista, joita hänen toimestaan tai hänen käyttäjätunnuksellaan on aiheutettu Nettihotellille tai kolmansille osapuolille.

Nettihotellin oikeudet ja vastuu

17. Nettihotelli pyrkii tarjoamaan asiakkaalle mahdollisimman korkealaatuista ja katkoksetonta tietoverkkopalvelua. Asiakas kuitenkin tiedostaa, että laadukkaidenkin tietoverkkopalvelinkokonaisuuksien toiminnassa saattaa olla hetkellisiä toiminta- tai huoltokatkoksia tai toiminta voi erilaisissa vika-, kriisi- tai force majeure -tilanteissa jopa keskeytyä tietyksi aikaa. Asiakas myös tiedostaa, että osa yhteyskatkoksista voi johtua myös kolmannen osapuolen tarjoaman yhteyden tilapäisistä katkoksista tai kolmannen osapuolen aiheuttamista verkkohyökkäyksistä, joihin palveluntarjoaja ei voi kaikissa tilanteissa vaikuttaa. Nettihotelli pyrkii kuitenkin rajoittamaan erilaiset suunnitellut huoltokatkokset minimiin, sijoittamaan ne ensisijaisesti yöaikaan ja informoimaan niistä mahdollisuuksien mukaan etukäteen verkkosivuillaan. Käyttö- tai huoltokatkokset eivät aiheuta Nettihotellille korvausvelvollisuutta, vaan asiakas hyväksyy niiden mahdollisen olemassaolon välttämättömänä osana palvelinten toimintaa. Nettihotelli ei vastaa mahdollisten huolto- tai toimintakatkosten aiheuttamista tulonmenetyksistä asiakkaalle.

18. Asiakas tiedostaa, että tilaamassaan palvelussa mainittu kotisivutila on asiakkaalle kunkin verkko-osoitteen yhteyteen varattu ehdoton fyysinen kiintolevytila. Varsinaisten kotisivutiedostojen lisäksi kotisivutilan määrää kuluttaa myös asiakkaan mahdollisten asetustiedostojen, sähköpostilaatikoiden, tietokantojen, lokitiedostojen, tilastotiedostojen sekä asiakkaan itse ottamien varmuuskopioiden ja palvelimelle muulla tavoin siirtämiensä tiedostojen viemä yhteinen tiedostokoko, jolloin varsinaisille kotisivuille jäävä tila voi olla mainittua kokoa tapauskohtaisesti tietyn verran pienempi.

19. Nettihotellilla on oikeus teknisistä sekä tietoturvasyistä kirjata asiakastunnukselle verkko-osoitekohtaisesti palvelimen käytöstä erilaisia logitiedostoja, pääasiallisesti käyttö- ja virhelokia. Nämä lokitiedostot kuluttavat tietyn määrän asiakkaan tilaaman palvelun kotisivutilasta. Logitiedostoja voidaan käyttää mahdollisten virhetilanteiden, väärinkäytösten ja tietoturvamurtojen selvittämiseen. Logitiedostojen viemä tila kuitenkin pyritään pitämään kohtuullisena.

20. Mikäli asiakkaan sivusto on ylittää sille varatut kiintolevytila-, verkkokaista- tai muut resurssit, Nettihotellilla on oikeus lisätä verkko-osoitekohtaista tilarajoitusta ja soveltaa asiakastunnukseen voimassa olevaa lisähinnastoa ylitysten mukaisesti. Asiakkaalla on tällöin velvollisuus maksaa lisähinta viiveettä webhotellipalvelun toiminnan jatkamiseksi. Lisäksi, mikäli asiakkaan verkkosivusto on liikennemäärältään ja/tai kuormitukseltaan tavallisuudesta merkittävästi poikkeava, ja Nettihotellin toimesta voidaan katsoa, että asiakkaan tarvitsemat resurssit ylittävät muulla tavoin jaetulle webhotellipalvelulle tyypilliset kulutusresurssit aiheuttaen kohtuutonta rasitusta jaetulle palvelimelle, Nettihotellilla on oikeus välittömästi priorisoida tai rajoittaa asiakaskohtaista liikennettä ja/tai kuormitusta. Mikäli asiakkaan verkkopalvelu aiheuttaa Nettihotellin palvelimilla kohtuutonta haittaa ja estää muiden samalla palvelimella toimivien asiakkaiden palvelut (johtuen esimerkiksi kestämättömän suuresta hetkellisestä liikennepiikistä tai asiakkaan itse aiheuttaman tietoturvaongelman seurauksena levytilaan päässeestä haittaohjelmasta), Nettihotellilla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta sulkea asiakkaan verkkopalvelu tilapäisesti ja pyytää asiakasta korjaamaan levytilaan asentamansa sovelluksen tietoturvassa havaitut puutteet. Mikäli puutteita ei korjata useankaan kehotuksen jälkeen, Nettihotellilla on oikeus tarvittaessa purkaa sopimus palvelusta asiakkaan kanssa sovittavalla tavalla.

21. Nettihotellilla on oikeus purkaa tämä palvelusopimus perustellusti ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas ei noudata näitä käyttöehtoja tai käyttöehdot eivät täyty asiakkaan osalta tilaushetkellä tai sopimuksen voimaan astumisen jälkeen. Nettihotellilla on tällöin myös oikeus sulkea tilattu palvelu ja poistaa sillä sijaitsevat kotisivut, sähköpostiosoitteet ja muut tiedot ilman eri ilmoitusta. Nettihotellilla on oikeus purkaa tämä palvelusopimus perustellusti myös muusta syystä ajankohtaan sitomattomalla 90 vuorokauden irtisanomisajalla. Asiakkaan velvollisuutena on tällöin huolehtia mahdollisen uuden palvelun tilaamisesta kolmannelta osapuolelta ja tiedostojensa siirtämisestä pois Nettihotellin palvelimelta. Irtisanomisajan päätyttyä Nettihotellilla on oikeus sulkea tilattu webhotellipalvelu ja poistaa sillä sijaitsevat asiakkaan kotisivut, sähköpostiosoitteet ja muut tiedot ilman eri ilmoitusta.

Oikeus käyttöehtomuutoksiin

22. Nettihotellilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja tai muuttaa järjestelmän ominaisuuksia tai hinnoittelua parhaaksi katsomallaan tavalla ilman erillistä ilmoitusta ja niin päättäessään soveltaa uutta hinnastoa myös vanhoihin asiakkaisiin. Mahdollisista asiakasta koskevista muutoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan mahdollisuuksien mukaan vähintään sähköpostitse. Asiakkaalla on velvollisuus seurata käyttöehtojen muutoksia ja tarvittaessa, erikseen pyydettäessä hyväksyä muuttuneet käyttöehdot. Käyttöehtojen mahdolliset muutokset eivät kuitenkaan aiheuta käyttöehtosopimuksen raukeamista palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä.

(Nämä käyttöehdot on viimeksi päivitetty 2.12.2017) 

Takaisin